Satipatthana Vipassana meditáció

Sayadaw U Pandita

Sayadaw U Pandita

Életének 95. évében meghalt Sayadaw U Pandita burmai szerzetes, aki kiemelkedő tanítója a théraváda vipasszana tradíciónak.

1990 óta a Panditarama Shwe Taung Gon Sasana Yeiktha meditációs központ vezetőjeként működött, a módszeralkotó Mahasi Sayadaw tanítványaként.

Mindketten elkötelezetten támogatták a vipasszana meditáció ázsiai és nyugati népszerűsítését és elterjesztését. A vipasszana, vagy belátás meditáció keretében a gyakorlók foglalkoznak a tudatos légzéssel, gondolkodással, érzésekkel. Megismerve a mulandóság természetét, belátást nyerhetünk a valóságunk igazi természetébe, ahogyan a Buddha tanításaiból ismerjük a létezés három jellemzőjét: múlandó, szenvedésteli, nem kielégítő, én-nélküli természetű.

1921.július 29-én született és 12 éves korában kezdte meg buddhista tanulmányait.

20 éves korában avatták szerzetessé, és tanulmányait Mahasi Sayadaw tanítványaként végezte.

1955 -1982 között Mahasi Sayadaw haláláig  a Mahasi Sasana Yeiktha központ tanáraként működött.

1990-ben alapította saját kolostorát Yangonban Panditarama néven, amelynek haláláig a vezető szerzetese volt.

Sayadaw U Pandita a buddhista páli kánon nagy tudósa és módszertani újítója is volt. Szigorúan és precízen tanította az önmegfigyelés módszerét, nagy hangsúlyt fektetve az erkölcsi alapok kidolgozásának.

Egész sor meditációs központot hozott létre Mianmarban, Nepálban, Ausztráliában, Szingapúrban, Dél-Koreában, Angliában és az USA-ban.

Rengeteg meditáció elvonuló helynek és buddhista szervezetnek vált a szellemi atyjává, többek között a magyarországi Buddhista Vipassana Alapítványnak is, amelynek meghívására hazánkban járt és elvonulásokat tartott 2000-ben és 2001-ben.

Előadásaiból több könyv is született, magyarul megjelent könyvea „Még ebben az életben” címet viseli.

Eltávozásával nagy veszteség érte a keleti és nyugati vipasszana gyakorlók dhamma családját! Tanításait és nyugodt, bölcs hangját tovább visszük magunkkal a gyakorlás során!

2015.októberében alapítványunk látogatást tett kolostorában.


 

Könyvajánló

Megjelent Tiszteletreméltó Dhammasami könyve magyarul Tudatos jelenlét könnyedén címmel. A kötet megvásárolható a Pandita Vipassana Meditációs Központban, Dobos Andi vipassana tanfolyamain és a Buddhista Főiskolán. A könyv megvásárlásával vipassana elvonulásokat, buddhista tanítást támogatsz. A könyv ára 2000 Ft.

 

új könyv a vipassana meditációról


Pandita Meditációs Központ

A Buddhista Vipassana Alapítvány 2014. március 31-én Meditációs Központot nyitott.

 Címe: 1027 Budapest, Margit krt. 44. 

Várunk szeretettel programjainkon!

A Pandita Meditációs Központ Facebookos Csoportja


A Buddha látványa
“Ha látod a Dharmát, akkor látod a Buddhát.
Ha ismered a Dharmát, akkor ismered a Buddhát.
Ha a Dharma értéke kialakul benned, akkor a Buddha érdeme is megjelenik.”
Sayadaw U Pandita: Esőcseppek a forró nyárban

Vipassana meditáció útmutató

Sayadaw U Pandita: Még ebben az életben

Vipassana mester

Sayadaw U Pandita

Az Alapítvány ez évben  kiadta Sayadaw U Pandita: Még ebben az életben című könyvének fordítását a Tan Kapuja Buddhista Egyházzal közösen.

A könyv részletes leírását tartalmazza a meditáció alatt felmerülő tudatállapotoknak, a segítő és hátráltató tényezőknek és hatalmas segítséget jelent a meditációban való előrelépésben.

Sayadaw U Pandita a tanítóknak abból a legritkább fajtájából való, akik képesek megmutatni nekünk, hogy a szabadság éppen olyan testközelben van, mint a légzés, és olyan alapvető valami, mint egy lépés.
Ez a könyv – Még ebben az életben – olyan tanításokat tartalmaz, amelyek intenzív meditációs elvonuláson részt vevő nyugati hallgatóság előtt hangzottak el. Az olvasó először is bevezető útmutatásokat kap a járó- és ülőmeditációhoz, majd részleteibe menően tájékozódhat a gyakorlás különböző szintjeiről. Az útmutatások révén képes lesz felismerni és kezelni mindazon problémákat, melyek annak során bukkannak fel, ahogy a belátás a dolgok valós természetébe egyre jobban elmélyül.
Tiszteletreméltó U Pandita negyven év tanításainak tapasztalataiból merít. Útmutatásai egyszerűek és kézzelfoghatók, így mind kezdő, mind pedig haladó meditálók számára ideálisak.
A kötet, melyet megannyi konkrét eset leírása és számtalan adoma tesz életközelivé, párját ritkító kalauz a meditáció legbelső világához: világosan áttekinthető és megbízható térkép, melynek segítségével a tudat és a szív szabadságához juthatunk el, ahogyan azt a Buddha tanította.
Sayadaw U Pandita egy eldugott kis faluban született Burmában. Már tizenkét éves korában novícius volt, ma pedig ő a néhai Mahasi Sayadaw hagyományát folytató egyik legkimagaslóbb és leghíresebb meditációs tanár. Tanításai több mint hat évtizedre visszanyúló kolostori képzése során szerzett meditációs tapasztalataira, valamint a buddhista szövegek beható ismeretére épülnek.
1951 óta tanítványok ezreit oktatja. Sok ázsiai országban megfordult, de járt Európában, így kétszer Magyarországon is. Az Egyesült Államokban és Ausztráliában is rendszeresen vezet intenzív meditációs elvonulásokat. Jelenleg a Rangunban található Panditáráma Kolostor és Meditációs Központ apátja, ahol is ázsiai és nyugati szerzeteseket és világiakat tanít.

Alapítványunk célja a Burmában élt Mahasi Sayadaw által kidolgozott satipatthana vipassana meditációs technika megismertetése Magyarországon. E meditációs technika nagymértékben növeli az önismeretet és segít az emberi kapcsolatok fejlesztésében. A metta (szeretet) meditációs módszer elmélyíti a kapcsolatokat és feloldja a konfliktusokat.

A Buddhista Vipassana Alapítvány székhelye:
1027 Budapest,
Margit krt. 44.
Dobos Andrea Beáta,
+36-20-3580297
vipassanahu@gmail.com

Magnet Bank
Főszámla száma: 16200209-17067261

Kolostori adományszámla: 16200209-17067278

 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.

Támogasson
Hírlevél
Betöltés...Betöltés...


Facebook